Kontakt
Bouwbedrijf D. Posthuma
Wolkammersstraat 4
8601 VB Sneek
Homepage:www.bouwbedrijfposthuma.nl
Telefoon:+31(0)51 54 13 872
Fax:

Erkend leerbedrijf Concreet Onderwijsproducten

Al jarenlang zet Bouwbedrijf D. Posthuma zich in om in samenwerking met Bouwmensen en ROC Friese Poort nieuwe arbeidskrachten voor de bouwsector op te leiden. Met het oog op de toekomst is het uitermate belangrijk dat er jongeren opgeleid worden voor de technische beroepen waarin over enkele jaren flinke schaarste zal ontstaan. Wij maken ons er dan ook hard voor om meer aandacht te besteden aan deze groep en hen een kans te geven in een echte werksituatie.

Sinds 2016 is de certificering, toezicht en opleiding van zogenaamde leermeesters in handen van Concreet Onderwijsproducten, voorheen Fundeon. Bouwbedrijf D. Posthuma is een gecertificeerd leerbedrijf met leermeester, daarnaast is er een frisse mix aanwezig binnen het personeel van oudere ervaren werknemers en hun opvolgers die soortgelijke trajecten hebben gevolgd.

Concreet Onderwijsproducten maakt leermiddelen en examenproducten voor het beroepsonderwijs. Concreet is voor mbo-instellingen de ontwikkelaar voor onderwijsproducten ten behoeve van bouw- en infraopleidingen. Daarnaast ontwikkelt Concreet in opdracht ook onderwijsproducten voor andere opleidingen in het mbo, het vmbo en volwassenenonderwijs.

Concreet Onderwijsproducten is een kleine, daadkrachtige, toekomstgerichte organisatie en ondersteunt scholen, docenten, leerlingen, werknemers en bedrijven duurzaam en actief, met actuele onderwijsproducten voor goed beroepsonderwijs. Voor meer informatie: www.concreetonderwijsproducten.nl