Kontakt
Bouwbedrijf D. Posthuma
Wolkammersstraat 4
8601 VB Sneek
Homepage:www.bouwbedrijfposthuma.nl
Telefoon:+31(0)51 54 13 872
Fax:

13 nieuwe koopwoningen aan de Jelsumerstraat

13 nieuwe koopwoningen aan de Jelsumerstraat

Op 17 mei 2016 is TN Slopen & Saneren gestart met de sloop van het uitvaartcentrum Jelsumerhof aan de Jelsumerstraat in Leeuwarden. Het uitvaartcentrum stond al enkele jaren “leeg” en werd anti-kraak bewoond door een aantal jeugdige krakers. Deze bewoners zijn volgens afspraak in de ochtend vertrokken, zodat de sloop opgestart kon worden.

Het perceel wordt de komende weken bouwrijp gemaakt, zodat een bouwbord geplaatst kan worden voor de toekomstige plannen. Deze toekomstige plannen omvatten de realisatie van 13 koopwoningen in 2 bouwblokken ontwikkeld door Posthuma Vastgoed en ontworpen door IR Marten Atsma Architect.

Via deze website en Hoekstra Makelaardij word je binnenkort op de hoogte gebracht van de exacte plannen.