Kontakt
Bouwbedrijf D. Posthuma
Wolkammersstraat 4
8601 VB Sneek
Homepage:www.bouwbedrijfposthuma.nl
Telefoon:+31(0)51 54 13 872
Fax:

Ligboxenstal in Loënga

Ligboxenstal in Loënga

De bestaande ligboxenstal is in de jaren 80 door Bouwbedrijf D. Posthuma gerealiseerd. Zodoende kregen wij in 2011 de opdracht om deze ligboxenstal te vergroten en renoveren, zodat deze zou voldoen aan de hedendaagse eisen. Door de stal te verlengen en te verbreden zijn meer ligplaatsen gecreëerd. De bestaande houten spanten zijn vervangen door een geheel nieuwe staalconstructie waarop nieuwe sandwichpanelen gelegd zijn. De kleine jongveestal werd gelijk meegenomen in de aanpassingen, zodat het eindresultaat er mag zijn; een strakke stal die eenheid uitstraalt in het vlakke landschap.

Ontwerp door: Bouwbedrijf D. Posthuma